вторник, 27 ноември 2012 г.

Стилове на плетене

Когато говорим за „стил на плетене” може да се подразбират различни неща, включително това дали се плете на прави игли или на обръч в кръг. В тази публикация ще представим няколко стила на плетене в зависимост от начина, по който се държи работният край на конеца.
Най-популярни са два стила на плетене: 1) Английски и 2) Континентален.

Английски стил на плетене (или Американски)

При него работният конец се държи в дясната ръка.
Обикновено е наметнат или омотан 1-2 пъти около показалеца, като по този начин се контролира дължината на нишката и колко стегнато да се плете. В процеса на плетене работният конец се намята около върха на дясната игла.

Снимка източник: Wikipedia

Континентален стил на плетене (или Немски)

При него работният конец се държи в лявата ръка. 
Обикновено е наметнат или омотан 1-2 пъти около показалеца, или се придържа между палеца и показалеца.

Снимка източник: Wikipedia

В допълнение на Английския и Континенталния стилове на плетене ще представим и един стил, който е по-малко познат като цяло в света, но за сметка на това доста популярен в България и съседните страни. Този стил може да се нарече „плетене на врат” и освен в България, Гърция и Турция например, е разпространен още в Египет, Перу и Португалия.

Стил „Плетене на врат” (или Португалски)

Името на този стил е достатъчно красноречив, но все пак – работният конец се провежда от двете страни на врата или около специална игла-кука (може и огъната безопасна игла), закачена близо до рамото (на подходяща височина). В процеса на плетене на бримките работният конец се намята с помощта на палеца на лявата ръка, което предполага много по-малко движения както за лявата, така и за дясната ръка и съответно по-малко натоварване на китката и лакътя.

Снимка източник: Knitting Daily TV Episode 307, с гост Андреа Уонг, блогър и преподавател по плетене, http://www.andreawongknits.com/

На снимката по-горе е показана основната постановка при плетенето на врат. Краят на конеца, който излиза от плетивото, се намята отляво надясно през врата или помощната игла, закачена на подходяща височина на лявото рамо, и после се прокарва между пръстите на дясната ръка, но така че да може свободно да се движи (обикновено конецът минава от двете страни на средния пръст).

Снимка източник: Knitting Daily TV Episode 307, с гост Андреа Уонг, блогър и преподавател по плетене, http://www.andreawongknits.com/

А, така изглежда иглата, която се използва при тази техника (ако не намятаме конеца през врата).


Като цяло няма съществена разлика в техниките на изплитане на бримките при различните стилове.

При „плетене на врат“ за изплитането на лицева бримка някои (повечето) плетачи кръстосват дясната игла пред лявата (а не както е при Английския и Континенталния стилове).

На видеото по-долу може да видите как става това – представена е ластична плетка 1/1 от Chuana от Португалия (http://chuanatricot.blogspot.com/)
http://www.youtube.com/watch?v=g5q-Eqc4vcc

Може би сте виждали игли за плетене с малка кукичка на края, или и на двата края. Най-вероятно една от целите на тези кукички е да спомагат за по-лесното издърпване на бримката, когато се плете лицево в стил „плетене на врат“.

Забележка

Всеки плетач намира една или друга техника на плетене за по-лесна за него. В същото време всеки плетач има свой специфичен начин, по който придържа иглите и конеца, докато плете. С времето и пробването на различни стилове Вие ще припознаете и изградите своя личен стил на плетене.

Добре е да знаете, че при стила „плетене на врат“ може да има и друга постановка, огледална на показаната. Тоест, намятането на работния конец около врата да става не отляво надясно, а обратното – отдясно наляво. Така всъщност вие ще придържате конеца в лявата си ръка. По този начин няма да има проблем (няма да е неудобно) да изплитате лицевата бримка по добре познатия начин – с кръстосване на дясната игла зад лявата. Още нещо – може би забелязвате колко активен е палецът на лявата ръка при този стил на плетене. Ако намирате това за досадно, може просто да маневрирате повече с иглата в дясната ръка (например, при прехвърлянето на конеца зад дясната игла).

Защо препоръчваме да пробвате стила „плетене на врат“

Много от начинаещите плетачи намират за трудно да координират едновременно иглите, конеца и изплитането на отделните бримки. По тази причина те изглеждат малко или много напрегнати и някак „изкривени“, когато плетат. Плетенето би трябвало да е отпускащо и приятно занимание, а не измарящо и напрягащо. Доста по-лесно би било, ако начинаещият плетач не мисли поне какво да прави с този конец и как да не го изпусне. Ето защо е добре да се започне с „плетене на врат“ – стил, който спестява това първоначално неудобство. Нещо повече – така плетачът много повече „усеща“ самата прежда, както и движението й; може да прецени кога плете стегнато и кога по-отпуснато.

Ето още няколко позитиви, които откриваме в стила „плетене на врат“: 
-значително по-малко се напрягат пръстите, китките и ръцете като цяло; 
-позволява да контролирате работния конец по време на целия процес на плетене; 
-повечето плетачи намират опаковата бримка за трудна за изпълнение – е, ако плетете „на врат” опаковата бримка ще бъде най-лесна за изплитане.

Успех!

понеделник, 24 септември 2012 г.

Основни плетки – техника на изработване (част 2)

Следващите плетки, които ще Ви представим, са само една малка част от възможните. Нарекли сме ги така, но може да срещнете същата комбинация от бримки под друго име. Тъй като литературата на български език относно плетенето е доста оскъдна, не бихме могли да дадем коректните названия на плетките.

Оризова плетка

Броят на бримките е кратен на 2бр. + 1бр. 
1ви ред: редувате [ 1л., 1оп. ] до края на реда. 
2ри ред: редувате [ 1оп., 1л. ] до края на реда. 
Тези 2 реда се повтарят.


*Забележка 
За да се получат характерните за плетката „бобчета” (оризови зрънца), идеята е да плетете всяка бримка обратно на това, което се вижда. Ако в 1ви ред сте изплели бримката лицево, то тя в следващия ред ще се „вижда” като опакова (аналог. и обратното), следователно във 2ри ред Вие трябва да я изплетете лицево.

Ако броят на бримките е четен. 
1ви ред: редувате [ 1л., 1оп. ] до края на реда.
2ри ред: редувате [ 1оп., 1л. ] до края на реда.
Тези 2 реда се повтарят.

Двойна оризова плетка

Броят на бримките е кратен на 2бр. + 1бр. 
1ви ред: 1л., после редувате [ 1оп., 1л. ] до края на реда. 
2ри ред: 1оп., после редувате [ 1л., 1оп. ] до края на реда. 
3ти ред: 1оп., после редувате [ 1л., 1оп. ] до края на реда. 
4ти ред: 1л., после редувате [ 1оп., 1л. ] до края на реда. 
Тези 4 реда се повтарят.


Шахматна плетка

Броят на бримките е кратен на 4бр. + 2бр. 
 1ви ред: 2л., после редувайте [ 2оп., 2л. ] до края на реда. 
2ри ред: 2оп., после редувайте [ 2л., 2оп. ] до края на реда. 
3ти ред: 2оп., после редувайте [ 2л., 2оп. ] до края на реда. 
4ти ред: 2л., после редувайте [ 2оп., 2л. ] до края на реда. 
Тези 4 реда се повтарят.


*Забележка 
Може да оплетете шахматен мотив и с по-големи квадрати. Основният пример е с 2 бримки в квадрат (редуваме 2л., 2оп.). По-долу даваме указания за шахматна плетка с 4 бримки в квадрат.

Броят на бримките е кратен на 8бр. + 4бр. 
1ви ред: 4л., после редувайте [ 4оп., 4л. ] до края на реда. 
2ри ред: 4оп., после редувайте [ 4л., 4оп. ] до края на реда. 
3ти ред: като 1ви ред 
4ти ред: като 2ри ред 
5ти ред: 4оп., после редувайте [ 4л., 4оп. ] до края на реда. 
6ти ред: 4л., после редувайте [ 4оп., 4л. ] до края на реда. 
7ми ред: като 5ти ред 8ми ред: като 6ти ред 
Тези 8 реда се повтарят.

Мислим, логиката вече е ясна. Експериментирайте – плетката с шахматен мотив е подходяща за одеала, калъфки и др. Би изглеждала още по-интересно, ако работите в 2 цвята.

Кошничарска плетка

Броят на бримките е кратен на 8бр. + 5бр. 
1ви ред: плетете всички бримки лицево до края на реда. 
2ри ред: 5л., после редувайте [ 3оп., 5л. ] до края на реда. 
3ти ред: 5оп., после редувайте [ 3л., 5оп. ] до края на реда. 
4ти ред: 5л., после редувайте [ 3оп., 5л. ] до края на реда. 
5ти ред: плетете всички бримки лицево до края на реда. 
6ти ред: 1л., 3оп., после редувайте [ 5л., 3оп. ] до последната 1 бримка, която изплетете лицево. 
7ми ред: 1оп., 3л., после редувайте [ 5оп., 3л. ] до последната 1 бримка, която изплетете опаково. 
8ми ред: 1л., 3оп., после редувайте [ 5л., 3оп. ] до последната 1 бримка, която изплетете лицево. 
Тези 8 реда се повтарят.

Всяка плетка всъщност представлява комбинация от бримки (засега използваме само познатите ни лицева бримка и опакова бримка, но по-късно ще добавим превита/усукана бримка, свивки и наметки, и др.) – как ще изплетете бримките, в каква последователност, с какви игли, какви прежди и цветове ще използвате – всичко това допринася за създаването на безброй плетки, безброй изгледи. Дайте свобода на въображението си и не се съмняваме, че накрая ще се учудите какви красоти може да сътворите сами с прежда и игли!

понеделник, 3 септември 2012 г.

Завършване на плетивото (начинаещи)

След като вече сте постигнали желаната дължина, за да приключите плетивото, трябва да завършите/затворите последния ред бримки. Така плетивото няма да се разплете.

Освен ако друго не е указано, завършването на плетивото се прави със същата големина игли и толкова стегнато, колкото е цялото плетиво, за да не се откроява ръба и да изглежда неестествено.

Както и при нанизването на бримките, така и при тяхното завършване има различни техники, които придават по-малка или по-голяма разтегливост на ръба на плетивото, а и изглеждат по различен начин.

Предлагаме традиционен начин за завършване на плетивото. Техниката е лесна за разбиране и изпълнение и оставя добре оформен, еластичен ръб.

Техника на изпълнение:

1) изплетете първите 2 бримки от реда – така имате 2 бримки на дясната игла; 
2) с помощта на лявата игла прехвърлете първата изплетена бримка върху втората и през върха на дясната игла я изпуснете;
3) така вече имате 1 бримка, останала на дясната игла;
4) изплетете следваща 1 бримка от лявата игла – така на дясната игла стават 2 бримки;
5) извършете действия, описани от 2) до 4) до края на реда;
6) в края на реда ще Ви остане 1 бримка на дясната игла – срежете работния конец и го прекарайте през останалата Ви последна бримка; изпуснете бримката от иглата и затегнете добре.

За повече нагледност: снимки от http://www.lionbrand.com/

Полезно е да знаете:
  • при завършване на плетивото плете всяка бримка така, както бихте я изплели, ако това не беше последният ред. Или иначе казано, плете всяка бримка така, както изисква модела;
  • когато прехвърляте първата изплетена бримка, за да я изпуснете от дясната иглата, може да срещнете известни трудности, като напр. втората изплетена бримка (която е по-близо до върха на дясната игла) да се изпусне. За да не се случи това – затегнете добре работния конец – той ще задържи стегнато на едно място втората бримка и така Вие доста по-безпроблемно ще можете да прехвърлите първата бримка;
  • когато дойде време да отрежете работния конец и завършите последната бримка, добре ще е да оставите достатъчно дълъг край за зашиване/сглобяване на плетивото (когато плетивото се сглобява, вместо нов конец, по-добре е той да идва от самото плетиво).

петък, 3 август 2012 г.

Основни плетки – техника на изработване (част 1)

Преди да започнете:
В инструкциите за изплитане, посочени към всяка една плетка, нечетните редове (1ви ред, 3ти ред, т.н.) са тези, които оформят лицевата страна на плетивото, а четните редове (2ри ред, 4ти ред, т.н.) оформят опаковата страна на плетивото.

Използвани са следните стандартни/популярни съкращения:

  • бр. – бримка(и)
  • л. – лицева бримка(и)
  • оп. – опакова бримка(и)

Лицева плетка

Произволен брой бримки
1ви ред: плетете всички бримки лицево.
2ри ред: плетете всички бримки опако.
Тези 2 реда се повтарят.

Опакова плетка

Произволен брой бримки
1ви ред: плетете всички бримки опако.
2ри ред: плетете всички бримки лицево.
Тези 2 реда се повтарят.

*Забележка: Опаковата плетка е обратна на лицевата. Тоест, ако в лицевата страна на плетивото плетете лицева плетка, то обратната страна на плетивото ще изглежда като опакова плетка. 

Жартиерна плетка 

Произволен брой бримки
1ви ред: плетете всички бримки лицево. 
2ри ред: плетете всички бримки лицево. Тези 2 реда се повтарят. 
Или: 
1ви ред: плетете всички бримки опако.
2ри ред: плетете всички бримки опако. Тези 2 реда се повтарят. 


*Забележка: На пръв поглед жартиерната плетка и опаковата плетка изглеждат почти еднакво (като на вълнички). Разликата е, че опаковата плетка е по-гъста от жартиерната (забележете разстоянието между редовете).

Единична ластична плетка (1/1)

Обикновено се плете с четен брой бримки.
1ви ред: 1л., после редувате [ 1оп., 1л. ] до края на реда
2ри ред: 1оп., после редувате [ 1л., 1оп. ] до края на реда.
Тези 2 реда се повтарят.

Двойна ластична плетка (2/2)

Броят на бримките е кратен на 4бр. + 2бр. (тоест 4+2=6бр., 8+2=10бр., 12+2=14бр. и т.н.) 
1ви ред: 2л., после редувате [ 2оп., 2л. ] до края на реда. 
2ри ред: 2оп., после редувате [ 2л., 2оп. ] до края на реда. 
Тези 2 реда се повтарят.

*Забележка: При ластичните плетки изработваме вертикални (а не хоризонтални) ивици, т.е. колони от лицеви и опакови бримки.
Посочените ластични плетки са 2те най-популярни: Л1/Оп1 и Л2/Оп2. Има и други видове, при които се редуват: Л4/Оп4, Л3/Оп3, Л2/Оп4 и т.н. Вие също може да си измислите ластична плетка, като сами изберете колко лицеви/опакови бримки ще редувате.

За да се получат правилно тези „колони” от лицеви и опакови бримки, трябва да внимавате коя бримка как (лицево или опако) сте изплели в предходния ред. Идеята е, че във всеки ред бримките трябва да се плетат, както се виждат.
„Бр. се плете, както се вижда” – това е популярен израз, но какво всъщност означава? Когато в 1ви ред сме изплели една бримка лицево, то същата бримка, когато плетем 2ри ред, „се вижда” като опакова бримка. Следователно изплитаме я опако.

Ако се избрали следната комбинация: Л2/Оп3 например, то Вашата схема за плетене би изглеждала така:
Брой на бримките: кратен на 5 + 2, напр. 17бр. (за да имате „n” на брой колони с комбинация от 2лицеви + 3 опакови = 5бр. – затова казваме, че броя на бримките трябва да е кратно на 5. В нашия случай искаме 3 пъти да се повтори комбинацията от 2л/2оп, което прави 3пъти х 5бр. = 15бр. и добавяме + 2бр., за да завършим с 2лицеви, както сме започнали (това е за прегледност, симетричност, красота)). И така:
1ви ред: 2л., после редуваме [ 3оп., 2л. ] до края на реда, или:
подробно разписано: 2л., 3оп., 2л., 3оп., 2л., 3оп., 2л.
2ри ред: завършили сме с 2л.бр. => те се виждат като 2оп.бр., а предходните 3оп.бр. се виждат като 3 л.бр. и т.н.
Следователно във 2ри ред трябва да плетем така:
2оп., после редуваме [ 3л., 2оп. ] до края на реда, или:
подробно разписано: 2оп., 3л., 2оп., 3л., 2оп., 3л., 2оп.

**Забележка: 
Нивото на еластичност при ластичните плетки (което е голямо в сравнение с други видове плетки) зависи най-общо от: 
-ширината на колоната: колкото по-тясна колона, т.е. колкото по-малко бримки в колона, толкова по-еластична плетка; 
-размера на иглите: по-малък размер на иглите – по-голяма еластичност на плетката.

---------------------------------------------------
! NB Забележка: Имайте предвид, че указанията за плетките ще звучат различно, ако говорим за плетене в кръг. Затова ще има отделна публикация за плетенето в кръг, където всъщност не обръщаме плетивото. Нашият съвет: Опитайте моделите плетки с различни по дебелина и вид прежди, за да видите как се променят фигурите при всяка една. Например преждите в по-тъмни тонове, както и ефектните прежди могат да „скрият“ достойнствата на някои плетки.

понеделник, 30 юли 2012 г.

Ново измерение в дизайна на плетени облекла


За Стивън Уу от Мианмар да плетеш е като да ваеш скулптури.

Визитка 

Стивън Уу е роден в Янгон, Мианмар (Бирма) и е живял в Сингапур от 13 до 15 години, когато семейството му емигрира в САЩ. Той владее свободно английски, мандарин и бирмански, има основни познания във френски и японски. Въпреки че се интересува от мода, той постъпва в Калифорнийския университет Бъркли, за да преследва кариера в медицината. По-късно сменя основното направление и през 2007г. завършва бакалавърска степен по политическа икономия с профил международен бизнес. Вместо да се присъедини към финансовите среди обаче той решава да се отдаде на интересите си. Това го отвежда в най-голямата в страната частна Академия по изкуствата в Сан Франциско, където завършва едновременно две магистърски степени: Моден дизайн и Дизайн на плетени облекла. Дебютира по време на Седмица на модата в Ню Йорк, Есен/Зима 2010. 

NY Fashion Week Fall 2010
 

Да се пренасочиш рязко от бизнес образование към създаване на творения за модния подиум навярно изглежда обезкуражаващо предизвикателство, но за дизайнера феномен Сивън Уу преходът е бил ...безшевен. 

След дебюта му с колекция от плетива през Седмицата на модата в Ню Йорк, 2010, „Ню Йорк Таймс” шумно окачестви работата му като „по-оригинална и творческа дори в сравнение с утвърдените нюйоркски марки”. И това никак не е изненадващо, предвид вродения му талант.

Уу споделя, че все още не се е натъквал на прежда, която да не му допадне. Според него всеки тип прежда има своите качества. За есенно-зимната си колекция се е доверил почти изцяло на мерино, но някои от декоративните елементи са изработени от синетични влакна. 

Сп. REFLEX 

 Вдъхновен от причудливите форми на италианския архитект Фуксас, Уу извайва вълнени нишки в чувствени силуети като подчертава, че „успешният дизайн е перфектна хармония между носимост на дрехите и изобретателност”. 

Сп. Fantastics 

Колекция пролет/лято 2012 на Стивън Уу може да разгледате тук .

 Разгледайте още снимки на официалната страница: http://stevenoo.viewbook.com/ Надяваме се тези дизайни да провокират някои свежи идеи у Вас.

четвъртък, 12 юли 2012 г.

Основни бримки в плетенето

! Полезно е да знаете преди да започнете:
 Всяка бримка има предна и задна част, или по-точно преден и заден конец. Предната част на бримката е тази, която Вие виждате. Естественото положение на бримката, т.е. когато тя не е усукана/превита, е предната част (предния конец) да изглежда, че е по-надясно от задната част (задния конец).
Когато плетем, ние бодем отляво надясно (за лицева бримка) или отдясно наляво (за опакова бримка) от двете страни на предната част (предния конец) на бримката.
В задната част (задния конец) на бримката бодем, когато това изрично е указано („да се плете в задната част на бримката“) – обикновено подобни указания има, когато трябва да се изплетат превити/усукани бримки.
След като вече сте нанизали желания брой бримки, обърнете иглата с бримките и я хванете с лявата си ръка.
Тези движения: обръщане на иглата с бримките и преместването й в лявата ръка, се правят и след завършването на всеки ред, за да започнете плете на следващия. Това се случва някак естествено, защото конецът, който идва откъм кълбото и с който всъщност плетете, трябва да „излиза“ от първата бримка на иглата.

От публикацията ни „Нанизване на бримки (начинаещи)“ вече знаете как да нанижете бримки на иглата. Следва да ги изплетете, за да оформите плетиво. С лявата ръка държите иглата със заплетените бримки, а с дясната ръка – иглата, на която ще прехвърляте вече изплетените бримки.

Две са основните (базови) бримки в плетенето на две игли: лицева бримка и опакова бримка. 

Лицева бримка
При лицевата бримка конецът трябва да е зад плетивото, тоест да „идва“ отзад на дясната игла.

Дясната игла се промушва отляво надясно през предната част на първата бримка в лявата игла.


Наметнете конеца отляво надясно през върха на дясната игла.


Изтеглете конеца през бримката чрез дясната игла и така оформяте нова бримка (на дясната игла).

Изпуснете бримката, която е останала на лявата игла. Така изплетохте една лицева бримка.

Опакова бримка
При опаковата бримка конецът трябва да е пред плетивото, тоест да „идва“ отпред на дясната игла.

Дясната игла се промушва отдясно наляво през предната част на първата бримка в лявата игла.


Наметнете конеца отдясно наляво през върха на дясната игла.


Изтеглете конеца през бримката чрез дясната игла и така оформяте нова бримка (на дясната игла).

Изпуснете бримката, която е останала на лявата игла. Така изплетохте една опакова бримка.

Ето и полезно видео как да изплетете лицева бримка и опакова бримка

Както може би сте забелязали от инструкциите, а и от самите наименования на бримките, опаковата бримка е обратна на лицевата. Тоест, когато в лицевия ред (този, който виждате, когато плетете) плетете лицеви бримки, в задната част на плетивото те „изглеждат“ опакови, и обратното.

Следователно, ако искате в лицевата страна на плетивото да се виждат само лицеви бримки, то трябва да плетете така: 1) в лицевите редове – само лицеви бримки, 2) в опаковите редове – само опакови бримки. Така Вие плетете т.нар. (гладка) лицева плетка.

Ако искате в лицевата страна на плетивото да се виждат само опакови бримки, то трябва да плетете така: 1) в лицевите редове – само опакови бримки, 2) в опаковите редове – само опакови бримки. Или – втори начин, за да получите същото: 1) в лицевите редове – само лицеви бримки, 2) в опаковите редове – само лицеви бримки. Така Вие плетете т.нар. жартиерна плетка.

Повече за различните видове плетки, галерия от най-популярните плетки, както и техниките за изплитането им, ще научите от следващата ни публикация. А дотогава – не спирайте да упражнявате наученото досега: нанизване на бримки, лицева бримка, опакова бримка.

Ще става все по-интересно, обещаваме Ви!

вторник, 29 май 2012 г.

Грижи за плетените дрехи

За съжаление на света няма вечни неща. Това се отнася с пълна сила и за плетените дрехи. Ето защо в нашия блог продължаваме със съветите как да удължите живота на палитрата от плетени изделия в гардероба си.

Прахът е големият разрушител на природните влакна. Плетените вещи трябва да се пазят в плътно затварящи се шкафове и ракли , а не на открити рафтове.

Плетените изделия трябва да се перат често, но по-малко интензивно. Интензивното пране, прилагано при силно замърсяване, може да повреди плетивото непоправимо. Ако изделието от време на време се изтупва , почиства се с четка и се проветрява на открито, може да се мине без пране по-дълго време.

Не по-малка вреда нанасят и мръсните петна. Петната трябва да се отстраняват своевременно и незабавно, ако те проникнат дълбоко в преждата , често става невъзможно да се премахнат. Много петна се отстраняват с хладка вода, ако се приложи веднага и правилно: капва се върху петното или се намокря замърсения участък от тъканта, но не се трие. Не трябва да се правят опити за отстраняване с вода на петна на маслена основа, оцветители, бои, мастила, червило – тези вещества трябва да се отстраняват с разтворители. От лицевата страна върху петното се прилепя чисто бяло памучно парче плат, а от опаковата замърсеният участък се изтрива с тампон, напоен с разтворителя, премахващ дадения вид петно. За да се „размекне” вече изсъхнало петно, то се обработва с разтвор от равни количества глицерин и топла вода и се оставя да престои около 1 час. След това се изплаква с хладка вода и чак тогава се обработва с разтворител.

Измъкнати конци в плетивото в никакъв случай не се режат. По възможност се разтягат с тъпа игла или с тънка кука. Ако това не помогне, изтеглете конеца от опаковата страна с помощта на кука за плетене.

Строго трябва да се съблюдават инструкциите по чистенето на плетените изделия. Плетивата от смесени прежди се чистят така, както са изискванията за най-деликатния вид влакно, влизащо в състава на преждата. Указанията за поддържане на дрехата винаги трябва да са посочени на етикета. Ето и значенията на някои от популярните символи върху етикетите на дрехите:

да се пере само ръчно при температура до 40° C.
може да се пере в пералня машина при градуси не по-високи от указаните.дрехата може да се избелва.


да не се избелва.

може да се глади с пара, като броят на точките в ютията указва дали на ниска (1 точка), средна (2 точки) или висока (3 точки) температура.


да не се глади.

да не се центрофугира.


може да почиства на химическо чистене.

да не се прилага химическо чистене.

вторник, 22 май 2012 г.

Нанизване на бримки (начинаещи)

Преди да представим основните бримки в плетенето на две куки, ще трябва първо да нанижем няколко. Трябват Ви игли за плетене (препоръчваме като за начало да използвате игли 7мм-9мм, т.е. иглите да не са много тънки) и кълбо подходяща прежда.
Има най-различни начини за нанизване/вдяване на бримки/заплитане. В тази публикация ще покажем едни от най-популярните и лесни за изпълнение, с които да започнете. 

Начална бримка - не е възел, а по-скоро примка. На видеото по-долу е представен много лесен (и правилен!) начин за започване. 


А сега да нанижем още няколко бримки, които ще оформят първия ред на плетивото. Има няколко техники за заплитане, като при всяка една се получава различен ръб. По-долу представяме техника за заплитане, при която е необходимо да се остави дълъг край на конеца (още се нарича „техника за заплитане „на палец“). Предлагаме видео към два варианта на техниката.

I-ви вариант


II-ри вариант


Който и от двата варианта да използвате, ще получите едно и също (т.е. подобен ръб). Важно е да оставите достатъчно дълъг конец, за да може да нанижете всички бримки, от които се нуждаете.

След като нанижете 10-15 бримки – разплетете... А сега започнете отначало. И така няколко пъти, докато вече нямате нужда да гледате видеото. С повторение на движенията и основните стъпки ще усетите и лекотата, а която ще заплетете първия си ред.

Успех!

*Различни техники и полезни съвети, вкл. богата галерия от видео, може да намерите на Very Pink (http://verypink.com/).

събота, 21 април 2012 г.

Световни рекорди в плетенето *

Световен рекорд за най-големи игли за плетене

Джулия Хопсън (Julia Hopson) от Корнуол (Англия) печели Световен Рекорд на Гинес през 2006г., като изплита 10 реда с 10 бримки на най-големите дотогава игли за плетене. Те са с размери 6.5см в диаметър и 3.5м дължина – тези игли за плетене са около 10 пъти по-големи от стандартните.


Рекордът е подобрен от Ингрид Вагнер (Ingrid Wagner) от Великобритания през м.март 2008г., когато тя изплита 10 реда с 10 бримки на игли с размери 3.5м дължина и 8см в диаметър.


Световен рекорд за най-много хора, които плетат едновременно 

Рекордът е поставен през м.април 2011г. в Ирландия по време на годишния Фестивал на Агнето в графство Роскомън (Roscommon Lamb Festival), като събира общо 1146 плетачи, които плетат едновременно на едно място за поне 15мин. Предишният рекорд е събрал 957 плетачи в Портланд, Орегон (САЩ).

Световен рекорд за най-дълъг шал, изплетен от един човек 

Най-дългият шал (3463.73м) принадлежи на Хелге Йохансен (Helge Johansen). Той е завършен след 23 години плетене в Осло, Норвегия, на 10 ноември 2006г.

Световен рекорд за най-дълго плетиво на една кука, изработено от един човек 

Най-дългото плетиво на една кука, признато за Световен Рекорд на Гинес, е с дължина 4321.4м и е завършено на 10 юни 2004г. Носител на рекорда е Никлас Бернхард (Niklas Bernhard) от Германия.

Никлас, който използва най-различни цветове и типове вълнена прежда, подарени му от роднини и приятели, се научил да плете на една кука в детската градина, а по-късно използва техниката, за да подобри концентрацията си.

Изплитането на една кука на верижката отнело над 8 години. Намотано на кълбо, най-дългото плетиво на една кука тежи цели 5.62кг.

Световен рекорд за най-бърз плетач на две куки 

Най-бързият плетач в света според Рекордите на Гинес се казва Мириам Тегелс от Холандия. През м.август 2006г. тя успява да изплете 118 бримки за 1 минута.

Рекордът за най-бърз плетач е може би един от най-оспорваните. Битката е между Мириам Тегелс и 55-годишната Хейзъл Тиндал от Шотландия. През 2004г. Хейзъл изплита 255 бримки за 3 минути. През 2006г. обаче Мириам постига скоростта от 118 бримки за 1 минута и печели приза на Гинес. През 2008г. в Минесота двете отново се срещат в спор за титлата „най-бърз плетач“ по време на световното състезание за бързо плетене. Тогава Хейзъл печели безапелационно с 262 изплетени бримки срещу 243 за Мириам. Въпреки че Хейзъл триумфира в състезанието, Мириам остава носителка на Рекорда на Гинес.

За финал, ето още един тематичен носител на Рекорд на Гинес – гигантският розов заек с дължина 61м. Той е „полегнал“ на склон на планината Колето Фава в областта Пиемонт, северна Италия, и се очаква да остане там до 2025г. Огромният заек-играчка е изработен от 1000кг вълна, като изплитането само на основната форма отнема повече от година. Проектът е дело на австрийската арт група Желатин (Gelatin). По думите на един от създателите Волфганг Гантнер, „десетки баби са изплели заека от розова вълна“.

„Идеята е да се почувстваш малък, като Гъливер. Когато се разхождаш около заека, не може да не се усмихнеш и да се почувстваш по-добре,“ обяснява Гантнер.


*Материалът е подготвен на базата на официалните данни, публикувани на сайта на Световните Рекорди на Гинес (www.guinnessworldrecords.com). Информацията е актуална към м.април 2012г.

вторник, 10 април 2012 г.

Пособия, необходими при плетене (Част 2)

В „Пособия, необходими при плетене (Част 1)“ дадохме информация за основните видове игли/куки за плетене. Ето още няколко полезни пособия, някои от които задължително трябва да са Ви под ръка, когато плетете.

Държач на бримки – използва се, за да се отделят и запазят бримки, с които не се работи в момента.
Пособието наподобява голяма безопасна игла и при по-малък брой бримки без притеснения може да използвате една такава.
Брояч на редове – използва се за преброяване на изплетените редове (полезен е, когато плетете по-сложни модели, където се налага да свивате или наддавате). За целта – следене на броя изплетени редове – вместо брояч може да използвате просто лист хартия и химикалка.
Разбира се, ако се налага да отбелязвате къде точно сте наддали или свили, има модели, които са с прикрепена към тях халка, за да може да се използват и като т.нар. стопери за бримки, или по-точно маркери, с помощта на които отделяте една бримка(и) от друга(и).
Вместо тези халки може да използвате просто различен цвят конец (полезно е особено когато плетете в кръг).
Сантиметър за плетиво – може да използвате разпространените шивашки метри, за да проверявате размерите на изделието, което плетете.
Линия – използва се за измерване плътността на плетивото. Ще Ви е полезна, когато изработвате мострата (пробно плетиво с размери обикновено 10х10см), по която по-нататък ще плетете.
Игла за зашиване/сглобяване на плетивото (губерка) – тя трябва да бъде с широко ухо и тъп връх, за да не се разделят бримките при зашиването.
Ножици – не се изкушавайте да късате конеца с пръсти – винаги използвайте ножици, за да не се разтегли и деформира плетивото. Освен тези, има и много други допълнителни пособия и помощни средства (напр., такива за изработване на шнур, помпон и пр.), които максимално да Ви улеснят при всеки нов проект.

За да започнете да плетете обаче са Ви необходими само... четири неща: прежда, игли, ножица и... желание! Всичко останало ще дойде с времето. Успех!