вторник, 27 ноември 2012 г.

Стилове на плетене

Когато говорим за „стил на плетене” може да се подразбират различни неща, включително това дали се плете на прави игли или на обръч в кръг. В тази публикация ще представим няколко стила на плетене в зависимост от начина, по който се държи работният край на конеца.
Най-популярни са два стила на плетене: 1) Английски и 2) Континентален.

Английски стил на плетене (или Американски)

При него работният конец се държи в дясната ръка.
Обикновено е наметнат или омотан 1-2 пъти около показалеца, като по този начин се контролира дължината на нишката и колко стегнато да се плете. В процеса на плетене работният конец се намята около върха на дясната игла.

Снимка източник: Wikipedia

Континентален стил на плетене (или Немски)

При него работният конец се държи в лявата ръка. 
Обикновено е наметнат или омотан 1-2 пъти около показалеца, или се придържа между палеца и показалеца.

Снимка източник: Wikipedia

В допълнение на Английския и Континенталния стилове на плетене ще представим и един стил, който е по-малко познат като цяло в света, но за сметка на това доста популярен в България и съседните страни. Този стил може да се нарече „плетене на врат” и освен в България, Гърция и Турция например, е разпространен още в Египет, Перу и Португалия.

Стил „Плетене на врат” (или Португалски)

Името на този стил е достатъчно красноречив, но все пак – работният конец се провежда от двете страни на врата или около специална игла-кука (може и огъната безопасна игла), закачена близо до рамото (на подходяща височина). В процеса на плетене на бримките работният конец се намята с помощта на палеца на лявата ръка, което предполага много по-малко движения както за лявата, така и за дясната ръка и съответно по-малко натоварване на китката и лакътя.

Снимка източник: Knitting Daily TV Episode 307, с гост Андреа Уонг, блогър и преподавател по плетене, http://www.andreawongknits.com/

На снимката по-горе е показана основната постановка при плетенето на врат. Краят на конеца, който излиза от плетивото, се намята отляво надясно през врата или помощната игла, закачена на подходяща височина на лявото рамо, и после се прокарва между пръстите на дясната ръка, но така че да може свободно да се движи (обикновено конецът минава от двете страни на средния пръст).

Снимка източник: Knitting Daily TV Episode 307, с гост Андреа Уонг, блогър и преподавател по плетене, http://www.andreawongknits.com/

А, така изглежда иглата, която се използва при тази техника (ако не намятаме конеца през врата).


Като цяло няма съществена разлика в техниките на изплитане на бримките при различните стилове.

При „плетене на врат“ за изплитането на лицева бримка някои (повечето) плетачи кръстосват дясната игла пред лявата (а не както е при Английския и Континенталния стилове).

На видеото по-долу може да видите как става това – представена е ластична плетка 1/1 от Chuana от Португалия (http://chuanatricot.blogspot.com/)
http://www.youtube.com/watch?v=g5q-Eqc4vcc

Може би сте виждали игли за плетене с малка кукичка на края, или и на двата края. Най-вероятно една от целите на тези кукички е да спомагат за по-лесното издърпване на бримката, когато се плете лицево в стил „плетене на врат“.

Забележка

Всеки плетач намира една или друга техника на плетене за по-лесна за него. В същото време всеки плетач има свой специфичен начин, по който придържа иглите и конеца, докато плете. С времето и пробването на различни стилове Вие ще припознаете и изградите своя личен стил на плетене.

Добре е да знаете, че при стила „плетене на врат“ може да има и друга постановка, огледална на показаната. Тоест, намятането на работния конец около врата да става не отляво надясно, а обратното – отдясно наляво. Така всъщност вие ще придържате конеца в лявата си ръка. По този начин няма да има проблем (няма да е неудобно) да изплитате лицевата бримка по добре познатия начин – с кръстосване на дясната игла зад лявата. Още нещо – може би забелязвате колко активен е палецът на лявата ръка при този стил на плетене. Ако намирате това за досадно, може просто да маневрирате повече с иглата в дясната ръка (например, при прехвърлянето на конеца зад дясната игла).

Защо препоръчваме да пробвате стила „плетене на врат“

Много от начинаещите плетачи намират за трудно да координират едновременно иглите, конеца и изплитането на отделните бримки. По тази причина те изглеждат малко или много напрегнати и някак „изкривени“, когато плетат. Плетенето би трябвало да е отпускащо и приятно занимание, а не измарящо и напрягащо. Доста по-лесно би било, ако начинаещият плетач не мисли поне какво да прави с този конец и как да не го изпусне. Ето защо е добре да се започне с „плетене на врат“ – стил, който спестява това първоначално неудобство. Нещо повече – така плетачът много повече „усеща“ самата прежда, както и движението й; може да прецени кога плете стегнато и кога по-отпуснато.

Ето още няколко позитиви, които откриваме в стила „плетене на врат“: 
-значително по-малко се напрягат пръстите, китките и ръцете като цяло; 
-позволява да контролирате работния конец по време на целия процес на плетене; 
-повечето плетачи намират опаковата бримка за трудна за изпълнение – е, ако плетете „на врат” опаковата бримка ще бъде най-лесна за изплитане.

Успех!