понеделник, 1 юли 2013 г.

Увеличаване броя на бримките /наддаване/ – Част 1

! Полезно е да знаете преди да започнете:
Прегледайте отново статията ни „Основни бримки в плетенето” и си припомнете какво разбираме под „предна” и „задна” част / конец на бримката.
В тази публикация ще се научим да плетем и в задната част на бримката.

В зависимост от това каква бримка следва да плетете (ако изрично не е указано), в общия случай имате две възможности: да плетете лицево или да плетете опако. Ако следва лицева бримка (или изрично така е указано да се плете) – следвайте указанията за лицево плетене при съответната техника.
Ако следва опакова бримка (или изрично така е указано да се плете) – следвайте указанията за опаково плетене при съответната техника.

Техника 1: Плетене в предната и в задната част на бримката

С тази техника от 1 бримка изплитате 2 бримки.

-лицево плетене в предната и в задната част на бримката

Изплитаме лицево една бримка (т.е. плетем лицево в предната част на бримката), но в същото време не изпускаме старата бримката от лявата игла (както бихме направили, ако плетем обикновена лицева бримка) – нея ще използваме, за да изплетем още една бримка. Като бодем (с дясната игла) отдясно наляво в задната част на останалата на лявата игла стара бримка, изплитаме лицево още една бримка. Вече може да изпуснем бримката от лявата игла. Така, от изплитането на 1 бримка получихме 2 нови бримки.


Плетем в предната част на бримката, като не изпускаме старата бримка от лявата игла.


Плетем в задната част на бримката.


Изпускаме старата бримка от лявата игла. Така вече две бримки са изплетени.

-опаково плетене в предната и в задната част на бримката

Изплитаме опако една бримка (т.е. плетем опако в предната част на бримката), но в същото време не изпускаме старата бримката от лявата игла (както бихме направили, ако плетем обикновена опакова бримка) – нея ще използваме, за да изплетем още една бримка. Като бодем (с дясната игла) отляво надясно в задната част на останалата на лявата игла стара бримка (Вж. !NB), изплитаме опаково още една бримка. Вече може да изпуснем бримката от лявата игла. Така, от изплитането на 1 бримка получихме 2 нови бримки.


Плетем в предната част на бримката, като не изпускаме старата бримка от лявата игла.


Плетем в задната част на бримката.


Изпускаме старата бримка от лявата игла. Така вече две бримки са изплетени.

Забележка: Понякога да се плете опако в задната част на бримката си е доста трудно, особено ако плетивото е по-стегнато. Затова е добре да се опитате да плете малко по-отпуснато, ако Ви предстои на следващия ред да изпълните тази техника.

!NB: Бъдете внимателни! Забележете, че посоката на дясната игла при опакото плетене в задната част на бримката е отляво надясно!! Тоест, обратна на посоката при обикновено опако плетене в предната част на бримката.
Аналогично, посоката на дясната игла при лицевото плетене в задната част на бримката е отдясно наляво!! Тоест, обратна на посоката при обикновено лицево плетене в предната част на бримката.

Забележка:
Техниките на английски език се пишат съответно:
-лицево плетене в предната и в задната част на бримката: knit front & back (kfb);
-опаково плетене в предната и в задната част на бримката: purl front & back (pfb).

В следващата публикация ще представим и други техники за наддаване като: наддаване чрез повдигната бримка и наметки.