петък, 3 август 2012 г.

Основни плетки – техника на изработване (част 1)

Преди да започнете:
В инструкциите за изплитане, посочени към всяка една плетка, нечетните редове (1ви ред, 3ти ред, т.н.) са тези, които оформят лицевата страна на плетивото, а четните редове (2ри ред, 4ти ред, т.н.) оформят опаковата страна на плетивото.

Използвани са следните стандартни/популярни съкращения:

  • бр. – бримка(и)
  • л. – лицева бримка(и)
  • оп. – опакова бримка(и)

Лицева плетка

Произволен брой бримки
1ви ред: плетете всички бримки лицево.
2ри ред: плетете всички бримки опако.
Тези 2 реда се повтарят.

Опакова плетка

Произволен брой бримки
1ви ред: плетете всички бримки опако.
2ри ред: плетете всички бримки лицево.
Тези 2 реда се повтарят.

*Забележка: Опаковата плетка е обратна на лицевата. Тоест, ако в лицевата страна на плетивото плетете лицева плетка, то обратната страна на плетивото ще изглежда като опакова плетка. 

Жартиерна плетка 

Произволен брой бримки
1ви ред: плетете всички бримки лицево. 
2ри ред: плетете всички бримки лицево. Тези 2 реда се повтарят. 
Или: 
1ви ред: плетете всички бримки опако.
2ри ред: плетете всички бримки опако. Тези 2 реда се повтарят. 


*Забележка: На пръв поглед жартиерната плетка и опаковата плетка изглеждат почти еднакво (като на вълнички). Разликата е, че опаковата плетка е по-гъста от жартиерната (забележете разстоянието между редовете).

Единична ластична плетка (1/1)

Обикновено се плете с четен брой бримки.
1ви ред: 1л., после редувате [ 1оп., 1л. ] до края на реда
2ри ред: 1оп., после редувате [ 1л., 1оп. ] до края на реда.
Тези 2 реда се повтарят.

Двойна ластична плетка (2/2)

Броят на бримките е кратен на 4бр. + 2бр. (тоест 4+2=6бр., 8+2=10бр., 12+2=14бр. и т.н.) 
1ви ред: 2л., после редувате [ 2оп., 2л. ] до края на реда. 
2ри ред: 2оп., после редувате [ 2л., 2оп. ] до края на реда. 
Тези 2 реда се повтарят.

*Забележка: При ластичните плетки изработваме вертикални (а не хоризонтални) ивици, т.е. колони от лицеви и опакови бримки.
Посочените ластични плетки са 2те най-популярни: Л1/Оп1 и Л2/Оп2. Има и други видове, при които се редуват: Л4/Оп4, Л3/Оп3, Л2/Оп4 и т.н. Вие също може да си измислите ластична плетка, като сами изберете колко лицеви/опакови бримки ще редувате.

За да се получат правилно тези „колони” от лицеви и опакови бримки, трябва да внимавате коя бримка как (лицево или опако) сте изплели в предходния ред. Идеята е, че във всеки ред бримките трябва да се плетат, както се виждат.
„Бр. се плете, както се вижда” – това е популярен израз, но какво всъщност означава? Когато в 1ви ред сме изплели една бримка лицево, то същата бримка, когато плетем 2ри ред, „се вижда” като опакова бримка. Следователно изплитаме я опако.

Ако се избрали следната комбинация: Л2/Оп3 например, то Вашата схема за плетене би изглеждала така:
Брой на бримките: кратен на 5 + 2, напр. 17бр. (за да имате „n” на брой колони с комбинация от 2лицеви + 3 опакови = 5бр. – затова казваме, че броя на бримките трябва да е кратно на 5. В нашия случай искаме 3 пъти да се повтори комбинацията от 2л/2оп, което прави 3пъти х 5бр. = 15бр. и добавяме + 2бр., за да завършим с 2лицеви, както сме започнали (това е за прегледност, симетричност, красота)). И така:
1ви ред: 2л., после редуваме [ 3оп., 2л. ] до края на реда, или:
подробно разписано: 2л., 3оп., 2л., 3оп., 2л., 3оп., 2л.
2ри ред: завършили сме с 2л.бр. => те се виждат като 2оп.бр., а предходните 3оп.бр. се виждат като 3 л.бр. и т.н.
Следователно във 2ри ред трябва да плетем така:
2оп., после редуваме [ 3л., 2оп. ] до края на реда, или:
подробно разписано: 2оп., 3л., 2оп., 3л., 2оп., 3л., 2оп.

**Забележка: 
Нивото на еластичност при ластичните плетки (което е голямо в сравнение с други видове плетки) зависи най-общо от: 
-ширината на колоната: колкото по-тясна колона, т.е. колкото по-малко бримки в колона, толкова по-еластична плетка; 
-размера на иглите: по-малък размер на иглите – по-голяма еластичност на плетката.

---------------------------------------------------
! NB Забележка: Имайте предвид, че указанията за плетките ще звучат различно, ако говорим за плетене в кръг. Затова ще има отделна публикация за плетенето в кръг, където всъщност не обръщаме плетивото. Нашият съвет: Опитайте моделите плетки с различни по дебелина и вид прежди, за да видите как се променят фигурите при всяка една. Например преждите в по-тъмни тонове, както и ефектните прежди могат да „скрият“ достойнствата на някои плетки.