вторник, 19 февруари 2013 г.

Оправяне на грешки в плетивото

Като при всяко друго занимание и при плетенето допускането на грешки е нещо естествено. Колкото и да сте концентрирани в модела, който следвате, в поредността на изплитане на бримките, все може да се намери нещичко, което да ви разсее – например ако плетете, докато гледате телевизия или участвате в интересен разговор.
Когато забележите, че сте направили грешка (и тя не може да мине за “неочакван ефект” в модела), ще трябва да разбридате/разплетете плетивото, за да я поправите (или иначе казано – да развалите каквото сте оплели до мястото на грешката). Е, да, доста неприятно е, но няма как... Също толкова неприятно е и обратното нанизване на „живите” бримки на иглата. Именно тогава могат допълнително да се получат грешки, ако не успеете да нанижете бримките правилно или усучете някои от тях.
Още по-трудно става, ако плетете сложен модел, с плетеници, наметки, свивки и т.н.
Ето затова ние Ви предлагаме няколко лесни начина за разплитане, които в същото време подсигуряват плетивото.

Разплитане 
Ако забележите грешката, когато сте още на същия ред...
...бодете с лявата игла в предната част на бримката, която е точно под първата бримка на дясната игла...


...и преместете бримката на лявата игла, като издърпвате работния конец, докато се освободи напълно...


...така продължете да разплитате до мястото на грешката.


Аналогично е и когато разплитате опаково изплетени бримки (просто конецът ще се движи пред плетивото и ако го изпънете малко в посока нагоре, много добре ще успеете да видите къде точно да бодете с лявата игла).По-неприятният вариант е, ако забележите, че сте допуснали грешка няколко реда по-долу в плетивото. Това със сигурност ще означава да разплитате цели редове и накрая да имате „живи” бримки, които само чакат да се разплетат.

Подсигуряване на плетивото 
За да си спестите усукани бримки и нежелано разплитане, може просто да нанижете предварително (преди да започнете да разплитате) бримките от реда под грешката. Така ще бъдете сигурни, че всички бримки са на иглата, че не са усукани и няма шанс да се разплетат. 
Движите се хоризонтално отдясно наляво по реда под мястото на грешката, като нанизвате дясната примка на всяка бримка. Може да използвате по-малък номер игли или игла за зашиване с нанизан на нея контрастен цвят конец.


Важно е да не пропуснете някоя бримка и да сте сигурни, че бримките, които взимате, са на един и същи ред (тоест да не криволичите нагоре-надолу по плетивото).

А така изглежда, когато взимате опаково изплетена бримка:


Ако трудно виждате къде точно да бодете, може да разтегнете/опънете плетивото в тази част, за да сте сигурни, че не бъркате.

Забележка: 
Когато плетете сложен модел, който включва наметки, заедно изплетени бримки, плетеници и т.н., ще е много по-трудно да разплетете и нанижете обратно на иглата „живите“ бримки, отколкото е показано на указанията по-горе. Ето защо Ви препоръчваме след определен брой редове, на определени места в модела (например ако повтаряте модел от 18 реда, след изплитане на 18-ия ред), да подсигурите плетивото си, ако в следващи редове допуснете грешка и се наложи да разплитате.

На игла за зашиване нанижете контрастен цвят конец и прокарайте иглата с конеца през нанизаните на иглата бримки.....


...по този начин бримките ще бъдат защитени от разплитане...


След това спокойно може да разплетете, за да премахнете грешката, а всички „живи бримки“ ще останат сигурно нанизани на помощния конец...


...след което ще може да ги нанижете отново на иглата.


Освен това Вие ще знаете и на кой точно ред от плетивото си се намирате – така много по-лесно ще може да продължите да плетете според указанията.

понеделник, 11 февруари 2013 г.

Позиция на бримките на иглата

Правилната позиция на бримките на иглата е изключително важна. Особено ако се наложи да нанизвате обратно на иглата т.нар. живи бримки (това са бримките от плетивото, които не са завършени и могат свободно да се разплетат). 

Всяка бримка има предна и задна част (или предна и задна примка) 


Правилната позиция на бримката на иглата е: предната част на бримката е в дясно, а задната част на бримката е в ляво на иглата.


Нанизване на „живи“ бримки обратно на иглата

Представете си, че без да искате издърпвате иглата и всички бримки, които плетете, се освобождават и са готови да се разплетат. Е, станалото – станало... Сега ще трябва да си ги върнете обратно на иглата и то в правилната позиция. 

Започвате на нанизвате бримките отдясно наляво, като бодете с иглата в задната им част.... 


…внимавайте за усукани бримки, като имате предвид каква трябва да бъде правилната им позиция. След като вече сте нанизали всички бримки обратно на иглата, проверете техния брой и позиция, за да се уверите, че може спокойно да продължите да плетете.