понеделник, 24 септември 2012 г.

Основни плетки – техника на изработване (част 2)

Следващите плетки, които ще Ви представим, са само една малка част от възможните. Нарекли сме ги така, но може да срещнете същата комбинация от бримки под друго име. Тъй като литературата на български език относно плетенето е доста оскъдна, не бихме могли да дадем коректните названия на плетките.

Оризова плетка

Броят на бримките е кратен на 2бр. + 1бр. 
1ви ред: редувате [ 1л., 1оп. ] до края на реда. 
2ри ред: редувате [ 1оп., 1л. ] до края на реда. 
Тези 2 реда се повтарят.


*Забележка 
За да се получат характерните за плетката „бобчета” (оризови зрънца), идеята е да плетете всяка бримка обратно на това, което се вижда. Ако в 1ви ред сте изплели бримката лицево, то тя в следващия ред ще се „вижда” като опакова (аналог. и обратното), следователно във 2ри ред Вие трябва да я изплетете лицево.

Ако броят на бримките е четен. 
1ви ред: редувате [ 1л., 1оп. ] до края на реда.
2ри ред: редувате [ 1оп., 1л. ] до края на реда.
Тези 2 реда се повтарят.

Двойна оризова плетка

Броят на бримките е кратен на 2бр. + 1бр. 
1ви ред: 1л., после редувате [ 1оп., 1л. ] до края на реда. 
2ри ред: 1оп., после редувате [ 1л., 1оп. ] до края на реда. 
3ти ред: 1оп., после редувате [ 1л., 1оп. ] до края на реда. 
4ти ред: 1л., после редувате [ 1оп., 1л. ] до края на реда. 
Тези 4 реда се повтарят.


Шахматна плетка

Броят на бримките е кратен на 4бр. + 2бр. 
 1ви ред: 2л., после редувайте [ 2оп., 2л. ] до края на реда. 
2ри ред: 2оп., после редувайте [ 2л., 2оп. ] до края на реда. 
3ти ред: 2оп., после редувайте [ 2л., 2оп. ] до края на реда. 
4ти ред: 2л., после редувайте [ 2оп., 2л. ] до края на реда. 
Тези 4 реда се повтарят.


*Забележка 
Може да оплетете шахматен мотив и с по-големи квадрати. Основният пример е с 2 бримки в квадрат (редуваме 2л., 2оп.). По-долу даваме указания за шахматна плетка с 4 бримки в квадрат.

Броят на бримките е кратен на 8бр. + 4бр. 
1ви ред: 4л., после редувайте [ 4оп., 4л. ] до края на реда. 
2ри ред: 4оп., после редувайте [ 4л., 4оп. ] до края на реда. 
3ти ред: като 1ви ред 
4ти ред: като 2ри ред 
5ти ред: 4оп., после редувайте [ 4л., 4оп. ] до края на реда. 
6ти ред: 4л., после редувайте [ 4оп., 4л. ] до края на реда. 
7ми ред: като 5ти ред 8ми ред: като 6ти ред 
Тези 8 реда се повтарят.

Мислим, логиката вече е ясна. Експериментирайте – плетката с шахматен мотив е подходяща за одеала, калъфки и др. Би изглеждала още по-интересно, ако работите в 2 цвята.

Кошничарска плетка

Броят на бримките е кратен на 8бр. + 5бр. 
1ви ред: плетете всички бримки лицево до края на реда. 
2ри ред: 5л., после редувайте [ 3оп., 5л. ] до края на реда. 
3ти ред: 5оп., после редувайте [ 3л., 5оп. ] до края на реда. 
4ти ред: 5л., после редувайте [ 3оп., 5л. ] до края на реда. 
5ти ред: плетете всички бримки лицево до края на реда. 
6ти ред: 1л., 3оп., после редувайте [ 5л., 3оп. ] до последната 1 бримка, която изплетете лицево. 
7ми ред: 1оп., 3л., после редувайте [ 5оп., 3л. ] до последната 1 бримка, която изплетете опаково. 
8ми ред: 1л., 3оп., после редувайте [ 5л., 3оп. ] до последната 1 бримка, която изплетете лицево. 
Тези 8 реда се повтарят.

Всяка плетка всъщност представлява комбинация от бримки (засега използваме само познатите ни лицева бримка и опакова бримка, но по-късно ще добавим превита/усукана бримка, свивки и наметки, и др.) – как ще изплетете бримките, в каква последователност, с какви игли, какви прежди и цветове ще използвате – всичко това допринася за създаването на безброй плетки, безброй изгледи. Дайте свобода на въображението си и не се съмняваме, че накрая ще се учудите какви красоти може да сътворите сами с прежда и игли!

понеделник, 3 септември 2012 г.

Завършване на плетивото (начинаещи)

След като вече сте постигнали желаната дължина, за да приключите плетивото, трябва да завършите/затворите последния ред бримки. Така плетивото няма да се разплете.

Освен ако друго не е указано, завършването на плетивото се прави със същата големина игли и толкова стегнато, колкото е цялото плетиво, за да не се откроява ръба и да изглежда неестествено.

Както и при нанизването на бримките, така и при тяхното завършване има различни техники, които придават по-малка или по-голяма разтегливост на ръба на плетивото, а и изглеждат по различен начин.

Предлагаме традиционен начин за завършване на плетивото. Техниката е лесна за разбиране и изпълнение и оставя добре оформен, еластичен ръб.

Техника на изпълнение:

1) изплетете първите 2 бримки от реда – така имате 2 бримки на дясната игла; 
2) с помощта на лявата игла прехвърлете първата изплетена бримка върху втората и през върха на дясната игла я изпуснете;
3) така вече имате 1 бримка, останала на дясната игла;
4) изплетете следваща 1 бримка от лявата игла – така на дясната игла стават 2 бримки;
5) извършете действия, описани от 2) до 4) до края на реда;
6) в края на реда ще Ви остане 1 бримка на дясната игла – срежете работния конец и го прекарайте през останалата Ви последна бримка; изпуснете бримката от иглата и затегнете добре.

За повече нагледност: снимки от http://www.lionbrand.com/

Полезно е да знаете:
  • при завършване на плетивото плете всяка бримка така, както бихте я изплели, ако това не беше последният ред. Или иначе казано, плете всяка бримка така, както изисква модела;
  • когато прехвърляте първата изплетена бримка, за да я изпуснете от дясната иглата, може да срещнете известни трудности, като напр. втората изплетена бримка (която е по-близо до върха на дясната игла) да се изпусне. За да не се случи това – затегнете добре работния конец – той ще задържи стегнато на едно място втората бримка и така Вие доста по-безпроблемно ще можете да прехвърлите първата бримка;
  • когато дойде време да отрежете работния конец и завършите последната бримка, добре ще е да оставите достатъчно дълъг край за зашиване/сглобяване на плетивото (когато плетивото се сглобява, вместо нов конец, по-добре е той да идва от самото плетиво).