понеделник, 1 юли 2013 г.

Увеличаване броя на бримките /наддаване/ – Част 1

! Полезно е да знаете преди да започнете:
Прегледайте отново статията ни „Основни бримки в плетенето” и си припомнете какво разбираме под „предна” и „задна” част / конец на бримката.
В тази публикация ще се научим да плетем и в задната част на бримката.

В зависимост от това каква бримка следва да плетете (ако изрично не е указано), в общия случай имате две възможности: да плетете лицево или да плетете опако. Ако следва лицева бримка (или изрично така е указано да се плете) – следвайте указанията за лицево плетене при съответната техника.
Ако следва опакова бримка (или изрично така е указано да се плете) – следвайте указанията за опаково плетене при съответната техника.

Техника 1: Плетене в предната и в задната част на бримката

С тази техника от 1 бримка изплитате 2 бримки.

-лицево плетене в предната и в задната част на бримката

Изплитаме лицево една бримка (т.е. плетем лицево в предната част на бримката), но в същото време не изпускаме старата бримката от лявата игла (както бихме направили, ако плетем обикновена лицева бримка) – нея ще използваме, за да изплетем още една бримка. Като бодем (с дясната игла) отдясно наляво в задната част на останалата на лявата игла стара бримка, изплитаме лицево още една бримка. Вече може да изпуснем бримката от лявата игла. Така, от изплитането на 1 бримка получихме 2 нови бримки.


Плетем в предната част на бримката, като не изпускаме старата бримка от лявата игла.


Плетем в задната част на бримката.


Изпускаме старата бримка от лявата игла. Така вече две бримки са изплетени.

-опаково плетене в предната и в задната част на бримката

Изплитаме опако една бримка (т.е. плетем опако в предната част на бримката), но в същото време не изпускаме старата бримката от лявата игла (както бихме направили, ако плетем обикновена опакова бримка) – нея ще използваме, за да изплетем още една бримка. Като бодем (с дясната игла) отляво надясно в задната част на останалата на лявата игла стара бримка (Вж. !NB), изплитаме опаково още една бримка. Вече може да изпуснем бримката от лявата игла. Така, от изплитането на 1 бримка получихме 2 нови бримки.


Плетем в предната част на бримката, като не изпускаме старата бримка от лявата игла.


Плетем в задната част на бримката.


Изпускаме старата бримка от лявата игла. Така вече две бримки са изплетени.

Забележка: Понякога да се плете опако в задната част на бримката си е доста трудно, особено ако плетивото е по-стегнато. Затова е добре да се опитате да плете малко по-отпуснато, ако Ви предстои на следващия ред да изпълните тази техника.

!NB: Бъдете внимателни! Забележете, че посоката на дясната игла при опакото плетене в задната част на бримката е отляво надясно!! Тоест, обратна на посоката при обикновено опако плетене в предната част на бримката.
Аналогично, посоката на дясната игла при лицевото плетене в задната част на бримката е отдясно наляво!! Тоест, обратна на посоката при обикновено лицево плетене в предната част на бримката.

Забележка:
Техниките на английски език се пишат съответно:
-лицево плетене в предната и в задната част на бримката: knit front & back (kfb);
-опаково плетене в предната и в задната част на бримката: purl front & back (pfb).

В следващата публикация ще представим и други техники за наддаване като: наддаване чрез повдигната бримка и наметки.

вторник, 19 февруари 2013 г.

Оправяне на грешки в плетивото

Като при всяко друго занимание и при плетенето допускането на грешки е нещо естествено. Колкото и да сте концентрирани в модела, който следвате, в поредността на изплитане на бримките, все може да се намери нещичко, което да ви разсее – например ако плетете, докато гледате телевизия или участвате в интересен разговор.
Когато забележите, че сте направили грешка (и тя не може да мине за “неочакван ефект” в модела), ще трябва да разбридате/разплетете плетивото, за да я поправите (или иначе казано – да развалите каквото сте оплели до мястото на грешката). Е, да, доста неприятно е, но няма как... Също толкова неприятно е и обратното нанизване на „живите” бримки на иглата. Именно тогава могат допълнително да се получат грешки, ако не успеете да нанижете бримките правилно или усучете някои от тях.
Още по-трудно става, ако плетете сложен модел, с плетеници, наметки, свивки и т.н.
Ето затова ние Ви предлагаме няколко лесни начина за разплитане, които в същото време подсигуряват плетивото.

Разплитане 
Ако забележите грешката, когато сте още на същия ред...
...бодете с лявата игла в предната част на бримката, която е точно под първата бримка на дясната игла...


...и преместете бримката на лявата игла, като издърпвате работния конец, докато се освободи напълно...


...така продължете да разплитате до мястото на грешката.


Аналогично е и когато разплитате опаково изплетени бримки (просто конецът ще се движи пред плетивото и ако го изпънете малко в посока нагоре, много добре ще успеете да видите къде точно да бодете с лявата игла).По-неприятният вариант е, ако забележите, че сте допуснали грешка няколко реда по-долу в плетивото. Това със сигурност ще означава да разплитате цели редове и накрая да имате „живи” бримки, които само чакат да се разплетат.

Подсигуряване на плетивото 
За да си спестите усукани бримки и нежелано разплитане, може просто да нанижете предварително (преди да започнете да разплитате) бримките от реда под грешката. Така ще бъдете сигурни, че всички бримки са на иглата, че не са усукани и няма шанс да се разплетат. 
Движите се хоризонтално отдясно наляво по реда под мястото на грешката, като нанизвате дясната примка на всяка бримка. Може да използвате по-малък номер игли или игла за зашиване с нанизан на нея контрастен цвят конец.


Важно е да не пропуснете някоя бримка и да сте сигурни, че бримките, които взимате, са на един и същи ред (тоест да не криволичите нагоре-надолу по плетивото).

А така изглежда, когато взимате опаково изплетена бримка:


Ако трудно виждате къде точно да бодете, може да разтегнете/опънете плетивото в тази част, за да сте сигурни, че не бъркате.

Забележка: 
Когато плетете сложен модел, който включва наметки, заедно изплетени бримки, плетеници и т.н., ще е много по-трудно да разплетете и нанижете обратно на иглата „живите“ бримки, отколкото е показано на указанията по-горе. Ето защо Ви препоръчваме след определен брой редове, на определени места в модела (например ако повтаряте модел от 18 реда, след изплитане на 18-ия ред), да подсигурите плетивото си, ако в следващи редове допуснете грешка и се наложи да разплитате.

На игла за зашиване нанижете контрастен цвят конец и прокарайте иглата с конеца през нанизаните на иглата бримки.....


...по този начин бримките ще бъдат защитени от разплитане...


След това спокойно може да разплетете, за да премахнете грешката, а всички „живи бримки“ ще останат сигурно нанизани на помощния конец...


...след което ще може да ги нанижете отново на иглата.


Освен това Вие ще знаете и на кой точно ред от плетивото си се намирате – така много по-лесно ще може да продължите да плетете според указанията.

понеделник, 11 февруари 2013 г.

Позиция на бримките на иглата

Правилната позиция на бримките на иглата е изключително важна. Особено ако се наложи да нанизвате обратно на иглата т.нар. живи бримки (това са бримките от плетивото, които не са завършени и могат свободно да се разплетат). 

Всяка бримка има предна и задна част (или предна и задна примка) 


Правилната позиция на бримката на иглата е: предната част на бримката е в дясно, а задната част на бримката е в ляво на иглата.


Нанизване на „живи“ бримки обратно на иглата

Представете си, че без да искате издърпвате иглата и всички бримки, които плетете, се освобождават и са готови да се разплетат. Е, станалото – станало... Сега ще трябва да си ги върнете обратно на иглата и то в правилната позиция. 

Започвате на нанизвате бримките отдясно наляво, като бодете с иглата в задната им част.... 


…внимавайте за усукани бримки, като имате предвид каква трябва да бъде правилната им позиция. След като вече сте нанизали всички бримки обратно на иглата, проверете техния брой и позиция, за да се уверите, че може спокойно да продължите да плетете.

сряда, 16 януари 2013 г.

Двулицева / куха плетка (един цвят)

Двулицевата плетка, или още може да се нарече „куха” (заради кухината, която се образува при плетене), е много интересна и забавна като техника, а също и като краен резултат. Всъщност при тази плетка нямаме опакова страна (или по-точно тя не се вижда). Това позволява да се плете например с 2 цвята прежда, като от едната страна ще се вижда единият цвят, а от другата – другият цвят. Могат да се изработят и много интересни двулицеви модели с различни шарки. Плетката е подходяща за изплитане на колани, презрамки, и особено на шалове и ръкохватки например, заради добрите си изолационни качества, които биват подсилени от образувалата се „въздушна възглавница” между предната и задната част на плетивото. 

Как е възможно това, ще покажем в инструкциите по-долу. 

Снимка: Knitting Community

Нанизване на бримки 

Най-важното е, че трябва да нанижете 2 пъти повече бримки, отколкото са Ви необходими. 

Например, ако ни трябват 10 бримки, то трябва да нанижем 20. Така от всяка страна на плетивото ще се „виждат” по 10 бримки. Логично, броят на бримките трябва да бъде четно число, за да може да се раздели на 2. 

Друг вариант е да нанижете толкова бримки, колкото искате да се „виждат” от една страна на плетивото, но да го направите с двоен конец. По този начин реално Вие пак ще получите двойно повече единични бримки. 

Няма значение кой от вариантите ще предпочетете – важно е след нанизването на бримките, ако Ви трябват 10, да имате двойно повече, т.е. 20 бримки. Ние считаме първия вариант на заплитане за доста по-лесен, а и спестяващ прежда. 


 Двулицева плетка - инструкции 

След като вече сте нанизали необходимия брой бримки, трябва да преминем към техниката на изплитане. Тя е логична и лесна за разбиране, така че дори начинаещи плетачи няма да изпитат затруднения. 

Плетете * 1 лицева бр., 1 бр. прехвърлена наопаки (конецът върви пред иглата и бодете бримката сякаш ще плетете опако, но реално не изплитате бримката) * - повтаряйте така до края на реда, както и на всички следващи редове до завършване на плетивото. 


Изплитате първата бримка лицево (конецът е зад плетивото), след което прехвърляте конеца пред плетивото....


...и бодете в следващата бримка (сякаш ще я плетете опако)...


...и я прехвърляте (без да я плетете реално) на дясната игла...


...след което отново прехвърляте конеца зад плетивото...


...защото следващата бримка ще плетете лицево. И така повтаряте тези движения до края: конецът е зад плетивото, плетете 1 лицева бримка, прехвърляте конеца пред плетивото, прехвърляте 1 бримка опако, прехвърляте конеца зад плетивото...

Логиката на плетене не е сложна: всъщност Вие плетете едновременно лицевия ред на едната страна (която е срещу Вас) – това са лицевите бримки, и опаковия ред на другата страна на плетивото – това са бримките, прехвърлени наопаки.

Ако разделите бримките на две игли: на първата игла прехвърляте първа, трета, пета и т.н. (всички нечетни) бримки, а на втората игла прехвърляте съответно втора, четвърта, шеста и т.н. (всички четни) бримки, ще „отворите” плетивото и може да промушите/сложите/запълните кухината с каквото искате. 


Дори и в началото да Ви се струва, че не се получава, както очаквате - не се притеснявайте, а продължете да плетете по указанията и само след няколко реда ще видите резултата.